Bonus @ imbuhan tahunan dan bayaran khas prestasi 2013 akan dibayar pada 2 Januari 2014

Alhamdulillah. Berita gembira untuk semua penjawat awam. JPA sudah pun mengeluarkan pekeliling berkenaan dengan pembayaran BONUS bagi tahun 2013.

Bonus atau imbuhan tahunan akan dibayar kepada penjawat awam yang layak pada 2 Januari 2014 berdasarkan SETENGAH BULAN GAJI pada GAJI POKOK bagi bulan DISEMBER 2013 atau minimum RM500.

Contoh:

             Gaji Pokok pada bulan Disember 2013 = RM3000.00

             Bonus  = RM3000.00 X 0.5 = RM1500.00


Imbuhan Tahunan dibayar kepada pegawai dalam Kumpulan Pelaksana serta Kumpulan Pengurusan dan Profesional seperti guru dan sebagainya.

Bayaran Khas Prestasi dibayar kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.


MUAT TURUN: PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 37 TAHUN 2013Add caption

Terima Kasih

No comments:

Post a Comment