[DOWNLOAD] Lembaran Kerja Perkataan Kawalan KVKV Vokal 'u'

Salam semua.

Antara perkataan yang diuji adalah:

KVKV Vokal 'u '
- 17 perkataan 
 1. bubu
 2. kuku
 3. buku
 4. kutu
 5. duku
 6. susu
 7. sudu
 8. guru
 9. kupu-kupu
 10. bulu
 11. tugu
 12. kuda
 13. rusa
 14. muka
 15. gula
 16. cuka
 17. kura-kura

KVKV Vokal 'a + u'
- 12 perkataan 
 1. baju
 2. batu
 3. dadu
 4. kayu
 5. paku
 6. satu
 7. saku
 8. sagu
 9. madu
 10. labu
 11. lagu
 12. sapu


[DOWNLOAD] Lembaran Kerja Perkataan KVKV Kawalan Vokal 'e'

Salam semua.

Lembaran kerja perkataan KVKV ini mengandungi 14 perkataan:
 1. meja 
 2. beca
 3. kera
 4. peta
 5. peti
 6. besi
 7. feri
 8. ceri
 9. segi
 10. beli
 11. beri
 12. tebu
 13. keju
 14. debu
 15. teko 

- untuk menguji kemahiran bacaan dan ejaan murid.

Memahami Konsep Ejaan dan Mengeja


Konsep ejaan dan mengeja perlu mendapat perhatian istimewa guru bahasa Melayu yang mengajarkan bacaan permulaan.

Guru prasekolah, guru Bahasa Melayu dan guru Pemulihan perlu menyemak pemahaman mereka tentang konsep ejaan dan mengeja. 

Guru Pemulihan termasuklah guru Pemulihan Khas, guru pemulihan dalam bilik darjah, guru Literacy and Numeracy Screening (LINUS) dan beberapa nama lain yang mungkin muncul pada masa hadapan.

Pemahaman yang jelas tentang kedua-dua konsep ini dapat membantu mereka melaksanakan tugas untuk mengajarkan bacaan permulaan kepada kanak-kanak dengan berkesan.

Baca lebih lanjut di