Pelaksanaan Kursus i-THINK Secara Luar Talian (KiLT) Di Semua Sekolah Sehingga 31 Disember 2017

Berdasarkan Surat siaran bagi pelaksanaan Kursus i-THINK Secara Luar Talian (KiLT) yang telah diedarkan kepada semua JPN pada 31 Oktober 2017 yang lalu, Kursus i-THINK perlu diselesaikan sebelum atau pada 31 Disember 2017.

Surat siaran pelaksanaan KiLT 2017

Kursus i-THINK Luar Talian (KiLT) diberi sebagai pilihan kepada guru-guru yang menghadapi masalah mengakses kursus i-THINK Dalam Talian (KiDT) sebelum ini. Manakala guru-guru yang telah berjaya menamatkan KiDT tidak perlu lagi membuat KiLT.

Guru boleh memuat turun aplikasi KiLT dalam versi Windows, Android dan MacOS berserta manual pengguna di halaman utama ini di http://mygfl.moe.gov.my/web/guest

Aplikasi KiLT ini disediakan bagi memudahkan guru dan pentadbir yang menghadapi masalah mengakses Kursus i-THINK Dalam Talian (KiDT) dan mengurangkan kebergantungan kepada talian internet. 

Keseluruhan kandungan modul i-THINK boleh dilancarkan terus dalam komputer peribadi, komputer riba atau telefon pintar mengikut versi yang disediakan setelah dimuat turun. Fail yang dimuat turun boleh disebarkan kepada pengguna lain.

Akses internet hanya digunakan untuk daftar masuk (log-in), penghantaran data status kemajuan, pautan beberapa video dan pengaktifan voucher tamat kursus dalam ujian akhir. 

Jangkaan masa bagi menamatkan KILT adalah 2 hingga 4 minggu (2 - 3 jam sehari).

Pengguna diingatkan untuk memasukkan alamat e-mel yang betul dalam profail di dalam akaun masing-masing bagi membolehkan sistem menghantar voucher tamat kursus.

Sumber:

Kenaikan Pangkat Guru (PPP) Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) Bagi Januari-Jun 2018

Iklan urusan kenaikan pangkat guru (PPP) lantikan Januari-Jun 2010  di peringkat Pengetua/Guru Besar/Ketua Bahagian (Di Bahagian/IAB/ IPG/KM):

Buka: 4 Disember 2017 
Tutup10 Januari 2018 (Jam 11.59 malam)

(Alhamdulillah, saya dilantik pada Januari 2010 dan genap 8 tahun perkhidmatan pada Januari 2018, perjalanan panjang DG41-DG44, moga-moga dipermudahkanNYA)
 PENTING

Pegawai (GURU) yang terlibat TIDAK PERLU MEMOHON dan sebaliknya perlu diperakukan terus oleh Ketua Jabatan menerusi iklan e-Pangkat yang DIBUKA BERMULA 04 DISEMBER 2017.

Semua perakuan kenaikan pangkat hendaklah diperaku menerusi sistem ePangkat yang akan dibuka seperti tarikh di atas beserta ULASAN DIPERAKU/TIDAK DIPERAKU WAJIB diisi dalam ePangkat semasa perakuan dibuat (MANDATORI) KECUALI pegawai dalam keadaan berikut yang perlu diperakukan SECARA MANUAL iaitu:
  1. Pegawai yang sedang Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP), Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) atau Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG); 
  2. Pegawai yang telah diluluskan Cuti Separuh Gaji (CSG) dan/atau Cuti Tanpa Gaji (CTG) – sila kemukakan sesalinan surat kelulusan CTG/CSG oleh Ketua Jabatan; 
  3. Pegawai yang telah dikenakan pelanjutan tempoh percubaan dengan berdenda (TPB) – sila kemukakan sesalinan surat pengesahan TPB oleh Ketua Jabatan; 
  4. Pegawai yang PERNAH DIPERAKU TETAPI GAGAL dalam urusan berkenaan kerana markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) / Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) / Penilaian Tahap Kriteria Kecemerlangan (KC) tidak mencapai tahap yang ditetapkan; 
  5. Pegawai yang didapati Tidak Hadir Bertugas (THB) bagi sesuatu tempoh Tanpa Sebab Atau Tanpa Kelulusan/Kebenaran Ketua Jabatan dan tindakan potongan emolumen yang telah diambil BOLEH DIPERAKU dengan mengemukakan dokumen – dokumen yang lengkap berdasarkan kepada keputusan LKPPP Bilangan 5 Tahun 2017 ; dan 
  6. Pegawai yang layak dipertimbangkan kenaikan pangkat SEBELUM bersara wajib / bersara pilihan / meninggal dunia yang diperaku oleh Ketua Jabatan.
Sumber: