[KP5] Latihan Perkataan KV+KV Vokal [a] (Kemaskini April 2022)

Assalamualaikum/ Selamat sejahtera.

Lembaran kerja latihan perkataan KV+KV Vokal [a] dikemaskini April 2022 menggunakan pendekatan kaedah Kawalan Vokal Berstruktur (KVB) iaitu pengajaran membaca dan menulis dimulakan dengan memperkenalkan hanya satu huruf vokal iaitu vokal [a] terlebih dahulu.

Satu huruf konsonan [K] digabungkan dengan huruf vokal [V]  membentuk suku kata KV.

Contoh pengajaran:

Langkah 1

  • b+a = ba
  • c+a = ca

Langkah 2

Dua suku kata KV digabungkan/dicantumkan membentuk satu perkataan pola KV+KV.

  • ba+ca = baca

Dalam Program Pemulihan Khas, perkataan KV+KV adalah kemahiran ke-5 daripada 32 kemahiran Bahasa Melayu Pemulihan Khas.

Muat Turun Bahan (PDF / PNG)


1. Latihan melengkapkan suku kata KV awalan: https://bit.ly/3xHDvrf
2. Latihan melengkapkan suku kata KV akhiran: https://bit.ly/3xHDvrf
3. Latihan menulis perkataan berdasarkan gambar_ada pilihan jawapan: https://bit.ly/3xHDvrf
4. Latihan menulis perkataan berdasarkan gambar_tiada pilihan jawapan: https://bit.ly/3xHDvrf

*Muat turun format PDF (TELEGRAM): https://t.me/CikguHaseni