Peranan Guru Pemulihan/Guru Pemulihan Khas Berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2012

Sebagai Guru Pemulihan Khas (GPK), sangat penting untuk GPK mengetahui peranan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan progam pemulihan khas berjalan dengan lancar dan berkesan. 


Saya juga ada menulis tentang senarai tugas dan tanggungjawab guru pemulihan khas berdasarkan buku Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (edisi percubaan 2008).

Kali ini saya menulis tentang tajuk yang sama tetapi berdasarkan sumber terkini iaitu Buku Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2012.

Terdapat 8 senarai peranan Guru Pemulihan/Guru Pemulihan Khas iaitu:
 1. Merancang dan melaksanakan Program Pemulihan Khas mengikut prosedur yang ditetapkan.
 2. Memastikan murid tahap 1 dan tahap 2 menguasai kemahiran asas 3M sebagai sasaran kerja tahunan (SKT).
 3. Menjalankan IPMBDP dan ISD kepada murid yang kebarangkalian mempunyai ciri-ciri bekeperluan khas.
 4. Membantu guru-guru mata pelajaran dalam mengenalpasti murid-murid yang perlu mengikuti program pemulihan khas.
 5. Berjumpa dan berbincang dengan guru mata pelajaran, guru bimbingan, ibu bapa dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, tahap kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latar belakang murid.
 6. Bertindak sebagai Setiausaha Jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
 7. Mengadakan latihan perkembangan staf mengenai Program Pemulihan Khas di peringkat sekolah.
 8. Menghadiri kursus/bengkel/taklimat yang dianjurkan oleh KPM/JPN/PPD. 

Cuba banding beza. 

Peranan Guru LINUS dan Guru Pemulihan Berdasarkan Buku Garis Panduan dan Pengoperasian Program LINUS.  
 1. Melaksanakan saringan bagi Lisan dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan bersama-sama guru LINUS.
 2. Membantu guru LINUS dalam menyediakan media pengajaran.
 3. Merancang jadual waktu dan aktiviti untuk murid LINUS tegar dan murid pemulihan.
 4. Mengajar murid LINUS tegar.
 5. Menjadi ahli jawatankuasa program LINUS di sekolah.

Ia mungkin pertambahan kepada senarai tugas dan peranan GPK rasanya...


Terima Kasih

No comments:

Post a Comment