Dapatan hasil taklimat penyelarasan PROTiM membaca dan menulis (Literasi) peringkat PPD

Beberapa hari yang lepas saya telah menghadiri taklimat penyelarasan PROTiM membaca dan menulis (Literasi) di PPD. Antara perkara yang telah diselaraskan adalah tentang penulisan RPH dan refleksi, PdP dalam kelas dan program/aktiviti PROTiM. Penyelarasan ini juga boleh diaplikasikan untuk PROTiM Matematik.


Penulisan RPH 
 • Objektif - sekurang-kurangnya 2 (murid BIASA & PROTiM)
 • Contoh objektif -
          Pada akhir PdP, murid dapat:
          a) menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara (murid BIASA)
          b) menyatakan jenis-jenis ayat dengan betul (murid BIASA)
          c) menulis jenis-jenis ayat dengan betul (murid PROTiM)


Penulisan Refleksi/impak (merujuk kepada objektif di atas)

a) 12 daripada 25 murid gagal menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Murid                        berikut telah diberikan latihan tambahan. (BIASA)

b) 5 daripada 25 murid gagal  menyatakan jenis-jenis ayat dengan betul . Murid berikut telah diberikan            latihan tambahan. (BIASA)

c) 1 daripada 5 murid gagal menulis jenis-jenis ayat dengan betul . Murid berikut telah diberikan latihan             tambahan. (PROTiM)
PdP dalam kelas
 • Berfokus - murid BIASA dan PROTiM
 • Aktiviti/pendekatan/teknik yang berbeza
 • Latihan berbeza mengikut tahap

Program/Aktiviti PROTiM 
 • Perlu ada program khusus/khas yang memberi impak berpanjangan. Contohnya kelas pemulihan PROTiM.
 • Sekurang-kurangnya satu program
 • Ada kertas kerja - 1 helai/mukasurat - nyatakan tujuan/kos/pelaksanaan
 • Laporan akhir program - ada gambar dan impak
 • Aktiviti/keputusan ujian dimaklumkan dalam mesyuarat pengurusan atau kurikulum 
 • Perlu diminitkan - sekurang-kurangnya diperingkat mesyuarat panitia atau jawatankuasa PROTiM
 • Tanggungjawab penyelaras PROTiMTerima Kasih

1 comment: