[DOWNLOAD] Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2012

Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan Surat Siaran Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Tahun 2012 sebagai panduan yang jelas dalam melaksanakan Program Pemulihan Khas di sekolah dengan berkesan. Surat Siaran ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. Surat siaran tersebut iaitu KPM.BPKHAS.300-2/2/3 (24) bth. 29 Oktober 2012 berkuatkuasa mulai 29.10.2012.

Bagi memudahkan Guru Pemulihan Khas, garis panduan ini boleh dicapai melalui internet di Portal Rasmi Bahagian Pendidikan Khas mulai 1 Disember 2012.MUAT TURUN


Penambahbaikan utama garis panduan 2012
  1. Melibatkan murid tahap 1 (LINUS) dan murid tahap 2 (PROTIM).
  2. Pelaksanaan PBS (penilaian berasaskan sekolah) ke atas murid pemulihan.
  3. Pengurusan fail :
                          Tahap 1 - mengikut sistem fail dalam program LINUS
                          Tahap 2 - mengikut garis panduan 2012
Kredit: 


Terima Kasih

No comments:

Post a Comment