Garis Panduan dan Senarai Pekeliling Untuk Rujukan Guru Pemulihan KhasSetakat ini bagi guru-guru pemulihan khas (GPK) seperti saya, terdapat dua sumber utama yang menjadi  panduan dalam melaksanakan dan mentadbir program pemulihan khas. Sumber tersebut ialah:

  1. Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 (Edisi Percubaan), Jabatan Pendidikan Khas, KPM.
  2. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M), Jabatan Pendidikan Khas, KPM, 1999. (cetakan kedua 2003).

Selain itu terdapat juga beberapa surat pekeliling Bahagian Sekolah, KPM, yang menjadi punca dan bidang kuasa GPK. Antaranya ialah:


1) Surat pekeliling Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil. KP(BS) 8594/Jld II/32 bertarikh 22 Januari 1985: Guru Khas Pendidikan Pemulihan 
Lampiran A (1): Senarai Tugas dan Jadual Waktu Guru Khas Pendidikan Pemulihan

2) Surat pekeliling Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil. KP(BS) 8502/5/PK/Jld V/26 bertarikh 28 Januari 1986: Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah 1986

Lampiran A (2): Bilangan Jawatan Guru Khas Pemulihan
Lampiran B (2): Fotmat laporan

3) Surat pekeliling Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil. KP(BS) 8502/5/PK/Jld V/34 bertarikh 17 Mac 1986:  Pengawasan dan Penyeliaan Program Pemulihan yang dikendalikan oleh Guru Khas Pemulihan
Lampiran A (3): Contoh Borang rekod Lawatan
Lampiran B (3): Format Laporan

4) Surat pekeliling Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil. KP(BS) 8502/5/PK/Jld V/34 bertarikh 30 Jun 1986: Guru Khas Pemulihan dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan di Sekolah Rendah

Lampiran A (4): Jumlah Jawatan Guru Khas Pemulihan dari tahun 1989-1990.
Lampiran B (4): Senarai Tugas Guru Khas Pemulihan (untuk perhatian GB dan semua guru)
Lampiran C (4): Borang Pencalonan
Lampiran D (4): Latar Belakang Murid Pemulihan
Lampiran E (4): Borang Pengumpulan MaklumatTerima Kasih

1 comment: