Ciri-Ciri Murid Pemulihan Khas

Murid tekun membuat latihan.


Catatan Nota

Murid-murid Pemulihan Khas mempunyai pelbagai ciri yang dapat membezakan mereka dengan murid lain yang mempunyai tahap pembelajaran normal di dalam kelas.

Ciri-ciri kanak-kanak Pemulihan Khas juga boleh dikelaskan kepada 5 kategori, iaitu emosi dan tingkahlaku, sosial, kesihatan, kesediaan belajar dan pengamatan.

Antara ciri-ciri murid Pemulihan Khas adalah seperti berikut:
 
1) Emosi dan Tingkahlaku
 • Mempunyai perasaan rendah diri dan risau.
 • Mempunyai perasaan sedih, hiba atau duka.
 • Cepat berasa bosan atau jemu terhadap pelajaran.
 • Mempunyai perasaan takut akan perkara-perkara baru.
 • Bersikap degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan.
 • Bersikap pasif.
 • Malas
 
2) Sosial
 • Sentiasa berasa gelisah dan selalu bergerak di dalam bilik darjah serta mengganggu kawan-kawan.
 • Lemah / kurang interaksi dengan rakan.
 • Mempunyai perangai ganjil seperti gemar menghisap atau menggigit jari/kuku.
 • Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan.
 • Suka berbohong dan kadang-kadang mencuri.
 • Hyper aktif.

3) Kesihatan
 • Tidak bertenaga serta kurang zat makanan.
 • Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus).
 • Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan).
 • Lemah gerakan motor-kasar dan halus.
 • Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk.
 • Kurang menjaga kebersihan diri.

4) Kesediaan Belajar
 • Belum bersedia untuk belajar.
 • Perbendaharaan kata kurang.
 • Lemah pemahaman.
 • Kurang keyakinan diri dan rangsangan.
 • Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

5) Pengamatan
 • Tidak boleh mengenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan.
 • Lemah terhadap pendengaran bunyi dan rentak.
 • Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah.
 • Lambat mengelaskan benda atau nombor.
 • Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.
 • Tidak dapat menyelesaikan masalah.
 • Sukar mengambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang.
 • Tidak dapat membuat kerja-kerja yang kreatif.
 • Lemah pergerakan dan perbuatan.
 • Lemah daya pemikiran/ingatan.
 • Tidak boleh mengingat kembali apa yang telah dipelajari.
 • Sukar untuk membuat kenyataan am

Sumber:
Jabatan Pendidikan Khas, 2009

No comments:

Post a Comment