Contoh Jadual Waktu Kelas Pemulihan Khas dengan LINUS Tegar

Salam sejahtera.

Beberapa contoh jadual waktu kelas Pemulihan Khas.

Model 1:

Program Pemulihan Khas yang mempunyai jumlah murid Tahun 2 dan Tahun 3 melebihi 30 orang


Murid
Bahasa Melayu
Matematik
Jumlah Waktu Seminggu
Guru
Catatan
Tahun 1
Murid LINUS Tegar (tidak menguasai konstrak 1&2)
12
7
19
Guru Pemulihan Khas (Tambahan)
atau
Guru LINUS
Murid
Maksima 15 orang
Tahun 2
Murid Pemulihan Khas
10
7
17
Guru Pemulihan Khas
Murid maksimum 15 orang
Tahun 3
Murid Pemulihan Khas
10
7
17
Guru Pemulihan Khas
Murid maksimum 15 orang


Murid LINUS tegar yang berada dalam Program LINUS Tahun 1, hendaklah diajar oleh Guru Pemulihan Khas (tambahan sekiranya ada ) atau Guru LINUS (Bahasa Melayu & Matematik). Guru Pemulihan Khas tambahan dikehendaki membantu guru Pemulihan Khas mengajar tahun 2 dan 3 ( 15 waktu)


Model 2:

Program Pemulihan Khas yang mempunyai jumlah murid Tahun 2 dan Tahun 3 antara 16 hingga 30 orang

Tahun
Murid
Bahasa Melayu
Matematik
Jumlah Waktu Seminggu
Guru
Catatan
Tahun 1
Murid LINUS Tegar(tidak menguasai konstrak 1&2)
5
5
10
Guru Pemulihan Khas atau
Guru LINUS
Murid 4 -5 orang
Tahun 2
Murid Pemulihan Khas
7
5
12
Guru Pemulihan Khas
Murid maksimum 15 orang
Tahun 3
Murid Pemulihan Khas
7
5
12
Guru Pemulihan Khas
Murid maksimum 15 orang

Murid LINUS tegar yang berada dalam Program LINUS tahun 1, hendaklah diajar oleh Guru Pemulihan Khas , 10 waktu seminggu. Baki waktu pengajaran hendaklah diajar oleh guru LINUS (BM / Matematik). Kaedah ‘gabung kelas’ antara murid Pemulihan Khas / murid LINUS Tegar boleh dijalankan (maksimum 15 orang murid)


Model 3:

Program Pemulihan Khas yang mempunyai jumlah murid Tahun 2 dan Tahun 3 kurang 15 orang

Tahun
Murid
Bahasa Melayu
Matematik
Jumlah Waktu Seminggu
Guru
Catatan
Tahun 1
Murid LINUS Tegar(tidak menguasai konstrak 1&2)
12
7
19
Guru Pemulihan Khas
Murid 4 -5 orang
Tahun 2 dan 3
Murid Pemulihan Khas
8
7
15
Guru Pemulihan Khas
Murid maksimum 15 orang

Murid LINUS tegar yang berada dalam Program LINUS tahun 1, hendaklah diajar oleh Guru Pemulihan Khas. Kaedah ‘gabung kelas’ antara murid pemulihan / murid LINUS boleh dijalankan (maksimum 15 orang murid) 

Model 4:

Program Pemulihan Khas di SJKC dan SJKT (Guru Melayu sebagai Guru Pemulihan Khas)

Tahun
Murid
Bahasa Melayu
Matematik
Jumlah Waktu Seminggu
Guru
Catatan
Tahun 1
Murid LINUS Tegar( tidak menguasai konstrak 1&2)
12
Diajar oleh Guru LINUS
12
Guru Pemulihan Khas
Murid 4 -5 orang
Tahun 2
Murid Pemulihan Khas
11
Diajar oleh guru matematik
11
Guru Pemulihan Khas
Murid maksimum 15 orang
Tahun 3
Murid Pemulihan Khas
11
Diajar oleh guru Matematik
11
Guru Pemulihan Khas
Murid maksimum 15 orang

Mata pelajaran Bahasa Melayu untuk LINUS Tegar hendaklah diajar oleh Guru Pemulihan Khas dan mata pelajaran Matematik akan diajar oleh Guru LINUS (Matematik). Kaedah gabung kelas juga boleh dilaksanakan.