Pangkalan Data & Laman Web (Database & Website) Untuk Carian Artikel Jurnal dan Tesis Sebagai Sumber Rujukan Penulisan Akademik/Ilmiah

Assalamualaikum  dan selamat sejahtera.

Sudah agak lama saya tidak menulis di sini memandangkan agak kesibukan (sedikit sahaja, selebihnya buat-buat sibuk) dengan pengajian peringkat sarjana sejak beberapa minggu kebelakangan ini.

Setelah menjadi pelajar pascasiswazah dalam beberapa minggu ini dengan mod pengajian secara kerja kursus (Mod C - coursework), barulah diketahui kaedah penilaian pengajian lebih kepada penilaian tugasan (assignment) yang diberikan pensyarah sepenuhnya dan tiada peperiksaan akhir. Untuk satu paper sahaja, paling kurang ada 3 hingga 5 tugasan yang sudah semestinya berbentuk penulisan ilmiah atau akademik yang memerlukan sumber rujukan (citation). Setiap semester, pelajar diwajibkan mengambil sekurang-kurangnya 3 paper dan maksimum 5 paper

Memang mak kau hijau dibuatnya!

Sumber rujukan dalam penulisan akademik pula perlu sumber yang diiktiraf yang merujuk kepada kajian-kajian lepas yang telah dijalankan dan diterbitkan di dalam jurnal yang berindeks. Sumber rujukan boleh dalam bentuk artikel jurnal, kertas prosiding, buku dan juga tesis pelajar. Justeru, kemahiran mencari sumber rujukan sangatlah penting apatah lagi apabila kerja-kerja penulisan akademik melibatkan kertas projek penyelidikan dan tesis dibuat.

Untuk semak kesahihan sesuatu penerbitan artikel jurnal, kertas prosiding, buku, tesis yang diterbitkan di Malaysia samada ia diiktiraf oleh KPT, kita boleh semak menggunakan pangkalan data MyCite (Malaysian Citation Index - analyses and provide citation data) dan MyJurnal (Journal Management System) iaitu database yang dikendalikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

Di sini saya kongsikan senarai laman web dan pangkalan data yang menyediakan bahan rujukan artikel jurnal, kertas persidangan, kertas prosiding dan tesis secara online, kebanyakannya adalah open access untuk public dan percuma.

LAMAN WEB JURNAL ONLINE

1. e-REP UKM (UKM Repository): UKM E-Rep

2. UKM journal artikel: UKM Journal

3. E-journal UM: UM Journal

4. IIUM journal publication: IIUM Journal

5. IIUM Repository: IIUM Repository

6. UiTM journal: E-Resources: E-Journal

7. UPM journal: http://www.pertanika.upm.edu.my/

8. UPM Repository: UPM Repository

9. UTM Journal: http://penerbit.utm.my/

10. UTM Repository: UTM Repositori

11. Journal of UniSZA: https://journal.unisza.edu.my/

12. UNiSZA Repository: UNiSZa Repository

13. UUM e-journal: http://e-journal.uum.edu.my/

14. UUM Repository: UUM Repository

15. UMS e-Journal: UMS Repository

16. UTP e-Journal: UTP Library

17. UMP e-Journal: UMP Repository

18. UniKL E-Journal: UniKL Publications

19. UNIMAS e-Journal: UNIMAS Repository

20. UNISEL e-Journal: UNISEL Journal

21. UPSI e-journal: eJournal UPSI

22. UPSI Repository: UPSI Repository

23. IPG e-Journal: IPGM - Sumber Dalam Talian

24. UMT Repository: UMT Repository

25. UMK e-Journal: Journal UMK

26. UMK Repository: UMK Repository

27. USIM e-journal: USIM Journals

28. USIM Repository: USIM Repository

29. USM e-journal: Repository USM

30. UniMAP e-Journal: UniMAP Repository

31. KUIS e-Journal: Jurnal KUIS

32. UNITAR e-Journal: UNITAR Jurnal

33. UTHM e-Journal: UTHM Library

34. UTeM Repository: UTeM Repository

35. UNITEN e-Journal: Journals@UNITEN

36. OUM Repository: OUM Repository

37. Institut Aminuddin Baki Repository: IAB Repository

38. MyJurnal: MyJurnal

39. Google Scholar: Google Scholar

40. Jstor: https://www.jstor.org/

41. Scopus: SCOPUS


TESIS ONLINE

1. Malaysian Thesis Online: Malaysian Theses Online


PANGKALAN DATA ONLINE PERCUMA

1. Dimensions.ai: Dimensions

2. DOAJ: DOAJ - Directory of Open Access Journal

3. PubMed: PubMed - National Library of Medicine

4. ERIC: Education Resources Information Centre

5. EconBiz: EconBiz

6. Proquest: ProQuest

7. OATD: Open Access Theses & Dissertations

8. MyCite: MyCite - Malaysian Citation Index