Pertandingan Pembangunan Aplikasi Mobile Apps Argumented Reality (AR) Untuk Buku Teks KPM

PERTANDINGAN PEMBANGUNAN APLIKASI MUDAH ALIH (MOBILE APPS) BERBENTUK REALITI TERIMBUH (AR) UNTUK BUKU TEKS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Pertandingan ini terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) sama ada yang berkhidmata di sekolah iaitu guru atau berkhidmat di bahagian KPM.

Pendaftaran

10.1.2022 - 24.1.2022

Tempoh Penyediaan

10.1.2022 - 28.2.2022 (50 hari)

Tarikh Tutup

28.2.2022Info lanjut: