Tajaan Sambung Belajar (HLP/HLPS) Peringkat Master, PhD, EdD Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Ambilan Tahun 2022 Untuk Guru

Selamat Tahun Baru 2022!

KPM telah membuka permohonan program penajaan pengajian pascasiswazah kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang dikenali sebagai Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) dan Hadiah Latihan Persekutuan Separuh Masa/Sambilan (HLPS) bagi tahun 2022 pada 24 Disember 2021 yang lalu.


Tempoh Penawaran

24 Disember 2021 - 21 Januari 2022


Peringakat Pengajian

1. Ijazah Sarjana (Master)
2. Ijazah Kedoktoran (PhD dan EdD)

Jenis Program Penajaan

1. HLP/Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa - sepenuh masa (Sarjana, PhD)
2. HLPS - separuh masa/sambilan (Part-time)(Sarjana, PhD)
3. HLP untuk Ijazah Kedoktoran Pendidikan (EdD)
4. HLP untuk IR4.0 (Sarjana, PhD)
5. HLP SPADA untuk Ijazah Sarjana Kaunseling

Pelaksanaan Program Penajaan

1. Ijazah Sarjana - mod campuran atau mod penyelidikan
2. Ijazah Kedoktoran Falsafah (PhD) - mod penyelidikan
3. Ijazah Kedoktoran Pendidikan - mod campuran

Syarat Had Umur

1. Ijazah Sarjana - tidak melebihi 50 tahun
2. Ijazah Kedoktoran - tidak melebihi 45 tahun

Syarat-Syarat Lain

1. Tempoh perkhidmatan - sekurang-kurangnya 3 tahun
2. Jawatan - tetap, telah disahkan perkhidmatan
3. Purata Markah PBPPP - 85% dan ke atas tiga tahun berturut-turut
4. Status kesihatan - tiada penyakit kronik

Cara Memohon

- secara online melalu laman web e-Penawaran

INFO LANJUT

1. KPM: KPM
2. Laman web e-Penawaran: https://epenawaran.moe.gov.my/