[Infografik] Pembukaan Sekolah, Institusi Pendidikan KPM Mengikut Negeri Berdasarkan Fasa Pelan Pemulihan Negara (PPN) Bermula 3 Oktober 2021

Salam semua.

Infografik pengoperasian institusi pendidikan bawah KPM mengikut negeri berdasarkan fasa Pelan Pemulihan Negara.

Maksud Istilah (Terms):

 • KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia
 • MBK - Murid Berkeperluan Khas
 • SMKPK - Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas
 • SMPKV - Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional
 • SKPK - Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas
 • PPKI - Program Pendidikan Khas Integrasi 
 • PDPR -  Pengajaran & Pembelajaran Di Rumah
 • PPN - Pelan Pemulihan Negara
 • MKN - Majlis Keselamatan Negara
 • Tahap 1 - sekolah rendah darjah/tahun 1, 2 dan 3
 • Tahap 2 - sekolah rendah darjah/tahun 4, 5 dan 6
 • Prasekolah - kanak-kanak umur 5-6 tahun bersekolah di prasekolah KPM sebelum memasuki tahun 1.