Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Diteruskan Bagi Tahun 2017

KPM meneruskan pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) bagi murid Prasekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah dan Tingkatan Enam Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2017.

Nombor Sijil TPSM yang berkuatkuasa bermula 1/1/2017 sehingga 31/12/2017 ialah PTP-P0019330-04-DIR-17.

Muat turun dokumen-dokumen penting yang berkaitan seperti berikut:
  1. Surat Pelaksanaan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) [ Sila klik di sini ]
  2. Sijil Perlindungan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia [ Sila klik di sini ]
  3. Panduan tatacata membuat tuntutan [ Sila klik di sini ]
  4. Borang tuntutan [ Sila klik di sini ]

Pemberitahuan di laman sesawang KPM pada 10 Januari 2017

No. Sijil Takaful

Terma-terma yang penting, untuk murid warganegara, sumbangan RM1.50 setahun dibayar oleh KPM
dengan perlindungan 24 jam sehari tanpa had lokasi

Murid bukan warganegara perlu membayar sendiri sumbangan RM1.60 kepada pihak sekolah


Jadual manfaat perlindungan jika berlaku KEMALANGAN; kematian/ kehilangan anggota badan utama/
elaun tunai hospital jika dimasukkan ke wad/ bayaran kerusi roda

Perkara-perkara penting yang perlu diketahui sebelum membuat sebarang tuntutan,
tuntutan tidak boleh lewat 30 hari dari tarikh kemalangan

Borang tuntutan perlu mendapat perakuan dan pengesahan daripada Pengetua/ Guru Besar atau PK HEM


Sumber: