[DOWNLOAD] Buku Panduan dan Pengoperasian Program LINUS

Buku Panduan dan Pengoperasian Program LINUS penting untuk rujukan guru LINUS dan juga guru Pemulihan sebagai panduan dalam mentadbir dan melaksanakan program LINUS.

Antara isi kandungan buku ini ialah:
  • Latarbelakang program LINUS
  • Peranan FasiLINUS, guru LINUS, guru Pemulihan
  • Dokumentasi (Fail yang perlu disediakan)
  • Jawatan kuasa
  • Carta Alir
  • Contoh borang dan laporan


Klik di bawah untuk muat turun