Perbezaan Antara Tentatif & Atur Cara

Salam semua, selamat bercuti sempena Hari Wesak.

Dua perkataan ini selalu kita jumpa sama ada dalam kertas kerja, buku program, pamplet atau brosur, iklan atau risalah tetapi sebenarnya perkataan 'tentatif' dan 'atur cara' mempunyai maksud yang berbeza. Justeru, penggunaannya haruslah tepat bagi menggambarkan maksud perkataan tersebut.

Definisi Tentatif dan Atur Cara

Merujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020) takrifan bagi kedua-dua kata tersebut adalah seperti yang berikut:

a) Atur cara

Kata nama 1
Senarai maklumat tarikh, masa, acara, tempat dsb mengikut urutan yang ditetapkan untuk sesuatu majlis.

Contoh: Susunan atur cara majlis perasmian orientasi terlalu padat. 

Contoh: Atur cara Sambutan Hari Kemerdekaan.

Kata nama 2 
Kaedah atau aturan yang lazim atau sudah ditetapkan untuk melakukan sesuatu kerja atau urusan.

Contoh: Penyelidikan yang mengikut tertib atau atur cara yang tepat dan positif.

Contoh: Harta benda kesatuan, selain kumpulan wang kebajikan tertakluk kepada atur cara sivil termasuk bagi mendapatkan wang yang terhutang.

Kata nama 3
(TMK) jujukan arahan berkod yang diinput ke dalam komputer yang membolehkan arahan tersebut diproses.


b) Tentatif

Kata nama 1
Atur cara atau jadual perjalanan sesuatu tugasan atau program, mis bengkel, ceramah atau seminar:

Contoh: Tentatif di atas boleh berubah bila-bila masa sahaja, tertakluk kepada pindaan yang dibuat oleh pihak penganjur.

Contoh: Berikut ialah tentatif perjalanan majlis penutup program tersebut.

Kata adjektif 2
(berkenaan keputusan, hasil penyelidikan dan sebagainya) belum muktamad dan masih boleh diubah atau dipinda.

Contoh: Cadangan yang dihantar itu adalah tentatif.

Contoh: Pihak mereka memberikan tarikh tayangan tentatif di seluruh negara sepanjang tahun ini.

Kata adjektif 3
(berkenaan langkah, teori, program dan sebagainya) sementara waktu sahaja.

Contoh: Jepun mengambil langkah tentatif ke arah memperbaik hubungan dengan Korea Utara.

Penggunaan Tentatif dan Atur Cara


Perbezaan antara dua kata ini adalah merujuk kelas/golongan kata dan makna dalam penggunaannya. Jadi, tentatif bermaksud tidak muktamad (pasti) atau masih boleh berubah. Kebiasaannya perkataan ini digunakan pada peringkat prapelaksanaan projek dan tidak lagi digunakan apabila telah muktamad seperti dalam buku atur cara majlis.

  • Tentatif - kertas kerja, kertas cadangan (proposal)
  • Atur cara - buku program, brosur, pamplet, risalah Sumber: 

No comments:

Post a Comment