Memahami Konsep Ejaan dan Mengeja


Konsep ejaan dan mengeja perlu mendapat perhatian istimewa guru bahasa Melayu yang mengajarkan bacaan permulaan.

Guru prasekolah, guru Bahasa Melayu dan guru Pemulihan perlu menyemak pemahaman mereka tentang konsep ejaan dan mengeja. 

Guru Pemulihan termasuklah guru Pemulihan Khas, guru pemulihan dalam bilik darjah, guru Literacy and Numeracy Screening (LINUS) dan beberapa nama lain yang mungkin muncul pada masa hadapan.

Pemahaman yang jelas tentang kedua-dua konsep ini dapat membantu mereka melaksanakan tugas untuk mengajarkan bacaan permulaan kepada kanak-kanak dengan berkesan.

Baca lebih lanjut di 

Terima Kasih

1 comment: