[DOWNLOAD] Lembaran Kerja Perkataan Kawalan KVKV Vokal 'u'

Salam semua.

Antara perkataan yang diuji adalah:

KVKV Vokal 'u '
- 17 perkataan 
 1. bubu
 2. kuku
 3. buku
 4. kutu
 5. duku
 6. susu
 7. sudu
 8. guru
 9. kupu-kupu
 10. bulu
 11. tugu
 12. kuda
 13. rusa
 14. muka
 15. gula
 16. cuka
 17. kura-kura

KVKV Vokal 'a + u'
- 12 perkataan 
 1. baju
 2. batu
 3. dadu
 4. kayu
 5. paku
 6. satu
 7. saku
 8. sagu
 9. madu
 10. labu
 11. lagu
 12. sapu


No comments:

Post a Comment