Penulisan Akademik: Teori Dan Amalan (Edisi Kedua) oleh Prof. Zamri Mahamod [Buku]

Pentingnya mempunyai ilmu asas tentang penulisan kerana jika seseorang tidak mempunyai ilmu asas menulis yang baik, mereka tidak akan dapat menulis dengan baik. Menulis juga memerlukan seseorang itu berkonsentrasi sepenuhnya pada apa yang ditulis, mesej yang ingin disampaikan, dan keperluan pembaca. Sangat sukar untuk menulis sesuatu, sama ada karya akademik atau kreatif, jika seseorang itu tidak mempunyai minat dan keinginan untuk menulis.

Oleh itu, buku ini sangat sesuai untuk pelajar, mahasiswa atau siswazah kerana buku ini ditulis untuk membantu pelajar dalam penulisan akademik yang berkualiti mengikut bidang masing-masing. Buku ini mengandungi 17 bab, masing-masing disusun mengikut urutan tertentu. Setiap bab adalah saling berkaitan, yang membantu pelajar menulis dengan baik.

📚 Penulisan Akademik: Teori dan Amalan (Edisi Kedua)
✅ Ditulis oleh Prof. Zamri Mahamod
✅ Penerbit UKM 2022 / 394 muka surat
✅ Kulit lembut, saiz lebih besar sedikit dari buku biasa
🏧 Beli di sini: https://shope.ee/30OuHn3hZE (RM55.25)
🏧 Beli di sini: https://shope.ee/5V6GYwn8bO (RM52)
🏧 Beli di sini: https://shope.ee/5ATQAR7yvC (RM65)
🏧 Beli di sini: https://shope.ee/9zYfvNEuCU (RM55.25)
🏧 Beli di sini: https://shope.ee/5ATQAR7yvC (RM65)

Kandungan Buku: 


🔹Bab 1 - 4: Pengenalan tentang penulisan akademik

🔹Bab 5 - 15: Kemahiran yang perlu dikuasai dalam penulisan akademik atau tugasan ilmiah, kesalahan bahasa, plagiarisme

🔹Bab 16 & 17: Panduan menganalisis secara kritis artikel jurnal atau prosiding dan penulisan kertas konsep

📌Semua contoh dalam buku ini adalah contoh sebenar yang boleh dijadikan asas kepada pelajar bagaimana untuk menghasilkan satu penulisan akademik yang baik.

📌Buku ini sesuai digunakan oleh pelajar sarjana muda, sarjana, doktor falsafah, pensyarah yang mengajar asas penulisan akademik di universiti awam, universiti swasta dan juga IPG.
Kandungan bab 1-14

Kandungan bab 15-17

Penghujahan akademik dan penulisan ilmiah

PlagiarismeNo comments:

Post a Comment