Praktis Cepat Membaca Bahasa Melayu Lengkap Dengan Video Pembelajaran & Latihan Menggunakan LIVEWORKSHEETS.COM

Salam sejahtera semua.

Sebagai guru Pemulihan Khas, saya sering kali melakukan penambahbaikan dengan sedikit sentuhan inovasi kepada amalan pengajaran dan pembelajaran saya di bilik darjah supaya murid-murid dapat menguasai sesuatu kemahiran yang dipelajari dengan cepat dan berkesan.

Kali ini saya ingin berkongsi satu teknik pengajaran kemahiran asas membaca yang saya namakan sebagai Praktis Cepat Membaca (PCM). Teknik ini saya ubahsuai berasaskan kaedah Kawalan Vokal Berstruktur (KVB).

KVB adalah satu kaedah pengajaran kemahiran membaca Bahasa Melayu yang berasaskan kawalan vokal (Contoh: ba, ca, da, ga, ha, ja, ka, la, ma, ..... za).

Playlist Praktis Cepat Membaca

Playlist Praktis Cepat Membaca

Teknik Pengajaran Praktis Cepat Membaca (PCM)


Dalam pengajaran kemahiran awal membaca menggunakan Teknik Praktis Cepat Membaca (PCM), pengajaran dimulai dengan mengenal SATU HURUF VOKAL kemudian menyebut suku kata hasil cantuman huruf konsonan dan huruf vokal yang dipelajari (K+V), kemudian membaca perkataan  (KV+KV) seterusnya membaca frasa dan ayat dalam petikan yang mudah (KV+KV) sebagai pengukuhan dan pengayaan kepada bacaan yang dipelajari.

1. Menyebut nama huruf vokal.
2. Membunyikan huruf vokal.
3. Menyebut suku kata (Sebut huruf konsonan dan huruf vokal).
4. Membaca perkataan.
5. Membaca Frasa dan ayat mudah.

Video Pembelajaran & Latihan: Praktis Cepat Membaca


1. Vokal [a][Bahagian 1]

📌Video PDP: https://youtu.be/QQvFptX-q_E
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/fd2305350dl


2. Vokal [a][Bahagian 2]

📌Video PDP: https://youtu.be/tMcWEuSxDqU
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/je2305501qb


3. Vokal [u][Bahagian 1] (kemaskini 16.9.2021)

📌Video PDP: https://youtu.be/62rpsHrFPSY 
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/rq2353486zt


4. Vokal [u][Bahagian 2] (kemaskini 16.9.2021)

📌Video PDP: https://youtu.be/MC4jImxz1Eg
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/hj2353531ez


5. Vokal [o][Bahagian 1] (kemaskini 18.9.2021)

📌Video PDP: https://youtu.be/vnxAPSjnjmM
📌Latihan: 


6. Vokal [o][Bahagian 2] (kemaskini 18.9.2021)

📌Video PDP: https://youtu.be/YWQqbi8xd9I
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/yb2365335dz


7. Vokal [a+u][Bahagian 1]

📌Video PDP: https://youtu.be/s2tRF0XeGl8
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/im2027223ck


8. Vokal [a+u][Bahagian 2]

📌Video PDP: https://youtu.be/dlWYbcbeJv0
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/sr2045959bv


9. Vokal [a+o][Bahagian 1]

📌Video PDP: https://youtu.be/f2npkIwDC8s
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/ik2050319rs


10. Vokal [a+o][Bahagian 2]

📌Video PDP: https://youtu.be/i_TFfKRI1_A
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/tc2067969jh


11. Vokal [i][Bahagian 1]

📌Video PDP: https://youtu.be/xd5slNXxXEE
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/rk2071335iu


12. Vokal [i][Bahagian 2]

📌Video PDP: https://youtu.be/xd5slNXxXEE
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/rk2071335iu


13. Vokal [a+i]

📌Video PDP: https://youtu.be/ddpuwB9gE8k
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/xi2092938dx


14. Vokal [o+i]

📌Video PDP: https://youtu.be/Gr89Wc1-yMc
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/hf2130979cx


15. Vokal [a, u, o, i]

📌Video PDP: Tiada
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/lt2127342hx


16. Vokal [e][Bahagian 1]

📌Video PDP: https://youtu.be/Gfnj-I4QQX8
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/al2151736ab


17. Vokal [e][Bahagian 2]

📌Video PDP: https://youtu.be/eLaB2TM1Gy0
📌Latihan: https://www.liveworksheets.com/xe2156663bn


Video Praktis Cepat Membaca Vokal [a] Bahagian 1


Video Praktis Cepat Membaca Vokal [u] Bahagian 1

No comments:

Post a Comment