Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya (BATHKP) merupakan anugerah pencapaian tertinggi yang diberikan kepada ahli Pandu Puteri Tunas oleh Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Melalui penganugerahan ini,  ia secara langsung— mengiktiraf ahli Pandu Puteri Tunas yang telah mencapai kriteria yang ditetapkan.

Anugerah ini mula diperkenalkan pada tahun 2012 dan seterusnya menjadi acara tahunan melalui pelaksanaan BATHKPC, BATHKP dan Cabaran Pandu Puteri Tunas Peringkat Kebangsaan.

Cabaran Pandu Puteri Tunas 2015 Peringkat Kebangsaan di Perlis

Antara objektif diwujudkan anugerah ini adalah:
 1. Sebagai pemangkin kepada ahli Pandu Puteri Tunas untuk bergerak aktif dalam aktiviti-aktiviti Pandu Puteri. 
 2. —Memartabatkan Program Pandu Puteri Tunas melalui pemilihan penerima anugerah.
 3. Sebagai insentif kepada ahli Pandu Puteri Tunas yang telah mencapai kriteria yang ditetapkan. 
 4. Membina keyakinan diri yang utuh apabila berhadapan dengan cabaran dan perkembangan semasa.

Pra Syarat kelayakan:
 1. —Warganegara Malaysia
 2. Pandu Puteri Tunas yang telah mencapai umur 11 tahun pada tahun semasa.
 3. —Ahli yang berdaftar dengan Persatuan Pandu Puteri Malaysia.
 4. Mempunyai sahsiah dan berketrampilan.
 5. —Mempunyai daya tahan yang tinggi untuk menghadapi segala cabaran.

Pelaksanaan Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya dibahagikan kepada dua bahagian iaitu :
 1. — Bengkel Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya Cawangan (BATHKPC) 
 2. — Bengkel Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya (BATHKP) 

BENGKEL ANUGERAH PANDU PUTERI TUNAS HARAPAN KETUA PESURUHJAYA CAWANGAN (BATHKPC)
Syarat BATHKPC:
 1. —Berupaya melengkapkan buku log 
 2. Telah menyertai ATAU membantu acara mewakili Pandu Puteri di peringkat sekolah DAN zon , daerah atau cawangan. 
 3. Telah menyertai sekurang-kurangnya SATU ( 1 ) Perkhemahan/ Cuti Pasukan Pandu Puteri Tunas anjuran Pandu Puteri 
 4. Mencapai sehingga peringkat Tangan Emas. 
 5. Memperoleh 5 lencana berikut : 
             - Pengumpul 
             - Ahli rumah tangga 
             - Pereka Permainan Kanak-kanak 
             - Kecergasan 
             - Pertolongan cemas 
             - Jurumasak 
             - SATU (1) Lencana Kecekapan dari setiap kumpulan di bawah: 
                                    - Kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C.


BENGKEL ANUGERAH PANDU PUTERI TUNAS HARAPAN KETUA PESURUHJAYA (BATHKP)
Syarat BATHKP:
 1. —Telah memperoleh sijil Ketua Pesuruhjaya Cawangan (BATHKPC) 
 2. —Menyertai ATAU membantu acara Pandu Puteri di peringkat cawangan, kebangsaan atau antarabangsa. 
 3. —Memperoleh SEMBILAN ( 9 ) Lencana Kecekapan berikut:
             - Pengumpul 
             - Ahli rumah tangga 
             - Pereka Permainan Kanak-kanak 
             - Kecergasan 
             - Pertolongan cemas 
             - Jurumasak 
             - SATU (1) Lencana Kecekapan dari setiap kumpulan di bawah: 
                                    - Kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C.
Penerima anugerah BATHKP 2015

Sumber:
 1. Persatuan Pandu Puteri Malaysia
 2. PANDU PUTERI TUNAS CK CHENDERAH

Terima Kasih

No comments:

Post a Comment