[ IKLAN ] Penghantaran Artikel Untuk Penerbitan Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 17 2016

Jurnal Penyelidikan Pendidikan adalah penerbitan Bahagian Perancangan Penyelidikan & Dasar Pendidikan, KPM. Ia bertujuan menyebarkan hasil-hasil dapatan kajian dan buah fikiran ahli-ahli pendidik dan mereka yang terlibat dengan isu-isu pendidikan. Semua laporan yang terdapat dalam jurnal ini adalah hasil penyelididkan penulis-penulis sendiri dan tidak menggambarkan pandangan Bahagian Perancangan Penyelidikan & Dasar Pendidikan, KPM.

Contoh kajian

Contoh kajianInfo dari laman web KPM:

Tuan/Puan dipelawa untuk menghantarkan artikel bagi penerbitan Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 17 untuk tahun 2016. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut:

i) Artikel berbentuk laporan penyelidikan berkaitan pendidikan yang terkini dengan abstrak tidak melebihi 120 perkataan serta lima kata kunci. Saiz abstrak adalah 10 dan italic.

ii) Artikel belum pernah diterbitkan dalam apa jua penerbitan di dalam atau di luar negara

iii) Panjang artikel hendaklah antara 3000-5000 patah perkataan

iv) Artikel ditaip di atas kertas A4 dengan single spacing menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12.

v) Saiz tajuk artikel 14, saiz nama penulis 12, saiz nama institusi 10 dan saiz alamat emel 9. (Semuanya ditulis di tengah-tengah)

vi) Penulisan artikel adalah mengikut format berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) edisi terkini.

vii) Penghantaran artikel hendaklah disertakan dengan alamat surat menyurat, emel, nombor telefon pejabat dan nombor telefon bimbit.

viii) Artikel hendaklah dihantar dalam bentuk salinan bercetak (hard copy) dan salinan lembut (soft copy)

ix) Artikel dalam bentuk salinan lembut (soft copy) dihantar kepada alamat emel nasithah.hamid@moe.gov.my

x) Artikel dalam bentuk salinan bercetak (hard copy) hendaklah dihantar kepada:


Ketua Urusetia Jurnal Penyelidikan Pendidikan
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Aras 2 Parcel E8, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
(u.p: Dr Maimunah Muda)


xi) Tarikh akhir penghantaran artikel adalah pada 31 Mei 2016

Sekiranya tuan/puan tidak menerima apa-apa surat daripada pihak kami selepas 31 Mei 2016, bermakna artikel tuan/puan tidak terpilih untuk diterbitkan. Sebarang pertanyaan sila hubungi Dr Maimunah Muda melalui talian 03 88846593 atau Puan Nasithah Abd Hamid melalui talian 03 88846567.

Sumber:
  1. http://www.moe.gov.my/my/pemberitahuan-view?id=5137
  2. http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/researchfile/2005/researchfile_file_000726.pdf

Terima Kasih

No comments:

Post a Comment