Skim PPPS dan PPPLD digabungkan menjadi Skim PPP melalui Skim Perkhidmatan Bersepadu mulai 1Januari 2014

Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) akan digabungkan kepada skim perkhidmatan bersepadu iaitu Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berkuatkuasa 1 Januari 2014.




Antara perkara-perkara penting:

1) Gred jawatan/gred gaji skim perkhidmatan ini ialah Gred DG29, DG32, DG34, DG38, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54;



2) Pemansuhan Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP) bidang di peringkat ijazah dan diploma dalam syarat lantikan skim perkhidmatan sedia ada;

3) Penetapan gaji permulaan yang lebih tinggi bagi pemegang ijazah SARJANA dan PHD yang baru dilantik.  

            SARJANA - Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,733.98
            PHD - Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM3,040.60




4) Kenaikan pangkat ke Gred DG38 tidak lagi dikhususkan kepada jawatan Guru Besar Cemerlang Sekolah Rendah dan Guru Besar Sekolah Kluster (Sekolah Rendah) sahaja

Keputusan ini adalah selaras dengan keputusan kerajaan berhubung kaedah kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan kepada PPPS dan PPPLD yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012 melalui Surat JPA rujukan JPA.BK(S)255/4/5 Jld.5 (56) bertarikh 13 April 2012 – Penetapan Kaedah Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan bagi PPPS dan PPPLD di KPM. 

5) Pekeliling ini membatalkan pekeliling yang terdahulu -
    (a) skim perkhidmatan PPPS di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002.
    (b) skim perkhidmatan PPPLD di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2007.


6) Jadual gaji minimum-maksimum dan kadar kenaikan gaji tahunan.





Terima Kasih

No comments:

Post a Comment