Kaedah Mengatasi Masalah Tidak Lancar Membaca Murid-Murid Pemulihan Khas

Antara kaedah pengajaran yang boleh digunakan guru Pemulihan Khas bagi mengatasi masalah murid-murid Pemulihan Khas yang belum membaca dengan lancar:
  • Guru menunjukkan kad bergambar.
  • Semua murid menyebut nama benda yang dilihat.
  • Guru menunjukkan dan membaca kad-kad perkataan.
  • Murid akan mengikut sebutan dan bacaan guru.
  • Murid memadankan kad-kad perkataan dengan gambar.
  • Semua murid akan membaca kad-kad perkataan beberapa kali dengan bimbingan guru.
  • Kemudian, murid-murid akan membaca tanpa dibimbing.
  • Setelah mahir dalam bacaan, setiap murid akan mula menulis ayat pada buku.

Sumber rujukan: 


No comments:

Post a Comment