Apakah Pengajaran dan Pembelajaran?

pendidikan
Pembelajaran ialah proses yang dimulai dengan penanggapan rangsangan yang diterima oleh pancaindera. Setiap rangsangan itu diproses dan disimpan sebagai pengalaman. Seterusnya pengalaman yang tersimpan dapat digunakan bagi mencapai matlamat dan bagi menyelesaikan masalah.

Proses pembelajaran sebenarnya adalah binaan hipotesis dan tidak dapat dilihat dengan terus. Misalnya di dalam sebuah kelas yang berjumlah 35 orang murid dan menghadapi seorang guru yang mengajar. Walaupun guru itu mendapati yang murid-murid itu memandangnya, namun guru itu tidak dapat memastikan ada di antara muridnya tidak memahami apa yang diajar dan fikirannya melayang ke tempat lain.

Kesan pembelajaran dapat dilihat apabila berlaku perubahan tingkah laku yang terdapat pada diri seseorang daripada peringkat sebelum ia menjalani proses pembelajaran dengan sesudah ia menjalani proses pembelajaran itu.

Pengajaran adalah suatu proses berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan. Melalui pengajaran, murid berubah daripada tidak tahu kepada tahu. Melalui hasil pengajaran juga, tingkah laku seseorang boleh diubah.


Sumber:  

  1. Mohd. Sharani Ahmad. Mengurus Kanak-Kanak Yang Susah Belajar. PTS Publications & Distributors. 2004
  2. Mohd Zuri Ghani & Aznan Che Ahmad, Kaedah dan Strategi Pengajaran Kanak-Kanak Berkeperluan Khas, Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, 2011

Terima Kasih

No comments:

Post a Comment